Tett og transparent samarbeid

Ekte engasjement for salgsarbreid

De fleste kjøpsbeslutninger skjer i butikk, noe som understreker viktigheten av å ha dyktige selgere ute i butikk, som en viktig faktor for å forsvare og utvikle merkevarens posisjon.

Et samarbeide med Sales Support gir deg en sterk og anerkjent partner til å ta vare på dine interesser på butikknivå, og å representere din merkevare og produkter med kompetanse og engasjement.

Hvordan vi jobber

Med en rett miks av sterke merkevarer og produkter skaper vi langsiktige varige resultater på en kostnadseffektiv måte. Med bakgrunn i behov, prioriteringer og målsettinger for din merkevare, utfører vi salgsarbeidet i henhold til et avtalt arbeidsprogram for perioden. Utvikling og resultater blir løpende ført inn i vårt transparante salgsstøtte system, og gjennom skriftlige analyser og rapporter.

Å drive salgsutvikling konsistent over tid krever både et engasjement for å skape resultater for våre oppdragsgivere, samt en dedikert fokus på de tingene vi må være best på: sikre og utvikle distribusjon, skape synlighet og gjennomføre tiltak for å øke salget gjennom kampanjer, demonstrasjoner, etc.

Vi har en skreddersydd prosess for:

  • sette mål og planlegge arbeidsprogram sammen med oppdragsgiverne før hver salgsperiode.
  • Overvåking og styring av hvordan vi utfører avtalte arbeidsprogram
  • Kontinuerlig oppfølging og rapportering av utvikling og resultater

Nært og transparent samarbeide

Utvikling av våre ferdigheter, metoder og verktøy i nært samarbeid med våre oppdragsgivere, har hjulpet oss å nå posisjonen som et ledende nordisk field sales selskap. Men for å fortsette å fortjene tillit fra våre oppdragsgivere må vi stadig utvikle vår evne til å skape resultater.

Tett og transparent kommunikasjon er nøkkelen til et vellykket samarbeid fra målsetting, planlegging og gjennomføring til oppfølging og rapportering. Gode diskusjoner om mulige forbedringer er en forutsetning for langsiktig utvikling av arbeidsmetoder og resultater.

Høye krav stilles til en moderne field sales organisasjon for å være vellykket over tid:

  • Kompetente og engasjerte medarbeidere.
  • Kvalifisert ledelse av salgsarbeidet
  • Moderne verktøy og prosesser.

Men ærlighet, ansvarlighet og ekte engasjement, sammen med en vilje til å skape resultater for våre oppdragsgivere, er fortsatt de viktigste faktorene for å bygge langsiktig suksess sammen.

Med kvalitetsarbeid øker vi salget ditt!

Våre profesjonelle selgere skaper langsiktige bærekraftige resultater på en kostnadseffektiv måte. Hver dag.