Nära och transparent samarbete

Passion för butiksförsäljning

Butiken är den plats i svensk dagligvaruhandel där majoriteten av alla köpbeslut fattas. Därför är en kvalificerad säljbearbetning helt avgörande för att försvara och utveckla ett varumärkes position och försäljning.

Ett samarbete med säljbolaget Sales Support innebär att du får en stark och välrenommerad säljkår som tillvaratar dina intressen lokalt i svensk dagligvaruhandeln, servicehandeln, foodservice, apotek, on-trade samt sport. Med vår rikstäckande säljbearbetning utvecklar vi din butiksförsäljning och representerar dina produkter och varumärken med både passion och kompetens.

Så här arbetar vi med butiksförsäljning

Med en väl balanserad portfölj med starka varumärken och produkter skapar säljbearbetningen långsiktigt hållbara resultat på ett kostnadseffektivt sätt.

En förutsättning för att driva utvecklingen konsekvent över tiden inom butiksförsäljning ligger dels i att vara passionerad i viljan att skapa resultat för våra uppdragsgivare och dels i förmågan att vara hundra procent fokuserad på det vi ska vara bäst på: att utveckla distribution, att skapa synlighet och att implementera åtgärder som utvecklar försäljningen, såsom kampanjer, demonstrationer med mera.

Vi har väl utvecklade processer för:

  • att målsätta och planera arbetet tillsammans med våra uppdragsgivare inför varje säljperiod.
  • internt styra arbetets genomförande.
  • och inte minst för kontinuerlig uppföljningoch rapportering
av resultat.

Nära och transparent samarbete.

Positionen som Sveriges ledande säljbolag har vi uppnått genom en kontinuerlig utveckling av kompetens, metoder och verktyg i nära samarbete med våra uppdragsgivare inom svensk dagligvaruhandel de senaste 30 åren. För att fortsätta förtjäna våra uppdragsgivares förtroende måste vi ständigt utveckla vår förmåga att skapa resultat.

En nära och transparent dialog är nyckeln till ett framgångsrikt samarbete i allt från planering till genomförande och rapportering. Öppenhet i diskussioner kring möjliga förbättringar är en nödvändig förutsättning för att långsiktigt utveckla säljbearbetning och resultat.

Det ställs självklart mycket höga krav på ett modernt säljbolag
för att förbli framgångsrik inom butiksförsäljning över tiden,
bland annat:

  • Kompetent och passionerad personal.
  • Kvalificerad säljstyrning.
  • Moderna verktyg och processer.

Men ärlighet, ansvar och engagemang för uppdragsgivarnas bästa är tillsammans med en passion för att skapa resultat det som är viktigast för att långsiktigt bygga framgång.Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för dig.

Foodservice

Foodservice är en utmanande marknad som kräver kunskap, erfarenhet och tålamod för att bli framgångsrik på. Vårt team med högt kvalificerade med medarbetare har många års erfarenhet från området och kan ta ett helhetsansvar för att i nära samråd med dig utveckla er säljverksamhet.

Vårt rikstäckande team på Foodservice är verksamt inom både privat och offentlig sektor och arbetar bland annat med att:

  • besöka kostchefer inom offentlig sektor samt anbudsarbete.
  • driva Key Account Management både mot lokala och regionala grossister samt mot kedjekunder.
  • besöka prioriterade slutkunder.
  • genomföra mässor.

Då Foodservice-marknaden är förhållandevis komplex krävs genomtänkta och uthålliga insatser för att lyckas driva försäljningsutveckling konsekvent över tiden, men i gengäld finns det stor genomslagskraft då arbetet utförs på rätt sätt. Vi planerar insatserna i nära samarbete med uppdragsgivaren, genomför arbetet baserat på överenskomna arbetsprogram och prioriteringar, samt rapporterar resultaten löpande.

Med kvalitativt säljarbete ökar vi din försäljning!

Våra 220 professionella säljare skapar långsiktigt hållbara resultat på ett kostnadseffektivt sätt. Varje dag.